Turnen+

Turnen+

Deze groep bestaat uit turnsters die geselecteerd zijn uit onze basisgroepen omdat zij over meer dan gemiddeld talent beschikken. Dit is een groep waarvoor je gevraagd wordt, je kunt jezelf dus niet zelf aanmelden voor deze groep.

Een plaatsing in deze groep moet dus niet alleen verdiend worden maar ook waargemaakt. Het is dus niet zo dat deze plaats automatisch verzekerd blijft voor de navolgende jaren. Derhalve worden deze kinderen door de train(st)er en assistent-train(st)ers gedurende het jaar beoordeeld of zij het gewenste niveau behalen. Zo niet dan zullen zij deze groep helaas moeten verlaten.

Met deze groep wordt ook deelgenomen aan regionale wedstrijden, deze wedstrijden zijn individueel.

Deze groep traint op zaterdagmorgen, in totaal 2 uur per week. Zij trainen onder leiding van Nadine Visser.  

Een aantal kinderen uit deze groep hebben daarnaast nog een extra training op dinsdagavond van 2 uur.  Zij trainen dus in totaal 4 uur per week. Zij trainen dan onder leiding van Joska Wingens.

 

Afmelden voor één les kan per email bij de trainster:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (zaterdag) of

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (dinsdag)