Contributie

De totale contributie is opgebouwd uit een groepsafhankelijk deel en de KNGU-bondscontributie.

De groepsafhankelijke jaarcontributie kunt u in onderstaande tabel terugvinden.

De KNGU-bondscontributie 2022/2023 bedraagt per jaar € 6,90 voor personen jonger dan 16 jaar en € 8,50 voor personen ouder dan 16 jaar.

De KNGU past jaarlijks automatische inflatiecorrectie toe. HGC heeft hier geen invloed op.

De inning van deze contributie vindt plaats via automatische incasso. Deze vindt plaats op 1 september en op 1 januari.

Turnen recreanten € 131,25
Freerunning € 210,00
Freerunning Junioren € 210,00
Dames/heren gym € 131,25
Kleutergym € 131,25
   
2e les Recreanten € 62,50
   
Wedstrijdgroep OB € 271,88
   
Middenbouw 3/4 € 490,63
Middenbouw 5/6 € 334,38
   
Bovenbouw 3/4 € 490,63
Bovenbouw 5/6 € 365,63