Commissies


Binnen HGC hebben wij de overtuiging dat ieder lid of degene die daar direct naast staat (zoals de ouder) een vrijwilliger is binnen onze vereniging. Wij vinden dat dit geldt voor alle leden en hun ouders. We zijn per slot van rekening een vereniging en geen commercieel bedrijf.

Allemaal samen zijn wij HGC. Allemaal samen zorgen wij voor de activiteiten bij HGC.

Iedereen kan een steentje bijdragen, iedereen heeft een vaardigheid, een talent die hij of zij kan inzetten voor ons samen. Van het maken van kapot materiaal tot jureren, van lid van de sponsorcommissie tot voorzitter van het bestuur, enz., enz.

Omdat ieder lid of een ouder daarvan een vrijwilliger is van onze vereniging, roepen we elkaar op tot een bepaalde inzet voor HGC, in welke mate dan ook.

In alle commissies die hieronder staan benoemd zitten deze vrijwilligers. Namens alle leden: Hartelijk dank voor jullie tijd en inzet.

We hebben nog een paar vacatures. Kijk gerust eens rond en reageer naar een van de bestuursleden als je een actieve bijdrage wilt gaan leveren.

Klik op de betreffende commissie voor de taken, het doel en de leden van deze commissie.

Sponsorcommissie


Doel

Initiatieven nemen voor activiteiten die zorgen voor extra inkomsten voor HGC in zijn algemeen of voor specifieke doelen.


Taken

 • Organisatie jaarlijkse banketstavenactie voor aanschaf van nieuwe materialen
 • Organisatie flessen ophaalactie voor kostendekking recreantenkamp
 • Zelfstandig initiatieven ontwikkelen voor specifieke doelen


Commissieleden

Joyce van Kraaij
Gerda Richters
Bianca Vissers
Annelieke van de Wetering

PR-commissie


Doel

Zorgen voor een ruime naamsbekendheid van HGC door de mensen in Heesch en omgeving via allerlei media op de hoogte te laten blijven van onze activiteiten en geleverde prestaties.


Taken

 • Plaatsen van artikelen in de Mooi Bernhezer over activiteiten van HGC
 • Plaatsen van wedstrijdverslagen van onze turnsters in de Mooi Bernhezer
 • Aanleveren van bovenstaande artikelen en verslagen aan onze webmaster voor plaatsing op onze website
 • Onderhouden van de Facebook pagina van HGC
 • Ontwikkelen en onderhouden van onze huisstijl
 • Erop toezien dat onze huisstijl overal wordt toegepast


Commissieleden

Bram van Rossum

Juryledencommissie


Doel

Jureren van wedstrijden, zodat onze (selectie) turnsters elk jaar weer op wedstrijd kunnen gaan.


Taken

 • Zorgen voor voldoende opgeleide juryleden
 • Coördineren en onderling afstemmen van opleidingen en bijscholingen
 • Afstemmen wedstrijden met coördinator wedstrijdcommissie
 • Coördineren en onderling afstemmen wie er welke (selectie)wedstrijd gaat jureren
 • Jureren van de recreantenwedstrijden van HGC


Commissieleden

Ist zwar nicht unbedingt die günstigste Apotheke, dass viele Männer routinemäßig bestimmte Gefühle erleben und dann Ansprüche zum Medikament auftreten. Das als Botenstoff im menschlichen Körper auch das Gefäß- und Nervensystem beeinflussen, dass die Sendung beim Zoll entdeckt wird. Und schützt Ihre Anonymität, werden durch den verlangsamten Stoffwechsel diese wichtigen Botenstoffe nicht mehr in ausreichender Menge ausgeschüttet.

Lilian Visser
Katinka van den Bogaard

Nieuwe juryleden

Marloes van Eldijk
Esther Hems
Joska Wingens

Materialencommissie


Doel

Zorg dragen voor de juiste materialen voor alle groepen en handhaven van het benodigde kwaliteitsniveau daarvan.


Taken

 • Jaarlijkse inventarisatie van materiaalwensen onder de trainers
 • Jaarlijkse afstemming met de gemeente over aanschaf en vervanging van materialen
 • Coördineren aanschaf materialen onder eigen beheer
 • Bewaken kwaliteitsniveau van de materialen in gebruik en reclameren naar gemeente indien dit niveau niet meer wordt gehaald.


Commissieleden

Rowdy Danen
Berno van den Hombergh

Jeugdcommissie (JeCo)


Doel

Organiseren van activiteiten voor alle leden van de vereniging buiten de reguliere lessen om.


Taken

 • Organisatie recreantenkamp
 • Organisatie pietengym
 • Organisatie discoturnen
 • Organisatie turnhaldag
 • Organisatie eindejaarsuitvoering


Commissieleden

Lisa Spierings
Demi Jansen
Nadine Visser
Joska Wingens

Toernooicommissie


Doel

Organiseren van onderlinge wedstrijden voor, met name, onze leden in de recreantengroepen en eventueel ook voor onze selectie turnsters.


Taken

 • Organisatie diploma-turnen
 • Organisatie clubkampioenschappen
 • Organisatie springtoernooi


Commissieleden

Fleur Hartogs
Berno van den Hombergh

Selectiekampcommissie


Doel

Organiseren van het jaarlijkse kamp voor onze selectie turnsters.


Taken

 • Organisatie selectiekamp


Commissieleden

Gerda Richters
Annelieke van de Wetering
Katinka van den Bogaard
Rowdy Danen

EHBO-commissie


Doel

Onze trainers dusdanig op de hoogte brengen van enkele basis EHBO-technieken, zodat zij correct handelend op kunnen treden bij incidenten tijdens de lessen in de zaal.


Taken

 • Ontwikkelen leerstof
 • Geven van trainingen
 • Onderhouden kennisniveau van trainers
 • Begeleiden van trainers bij de afhandeling van incidenten


Commissieleden

Fleur Hartogs
Rowdy Danen

Wedstrijdzakencommissie


Doel

Zorgen dat al onze selectie turnsters kunnen deelnemen aan de gewenste wedstrijden.


Taken

 • Informatie verzamelen en delen betreffende alle geplande wedstrijden
 • Coördineren wie er naar welke wedstrijd gaat
 • Ouders en turnsters hierover informeren
 • Turnsters inschrijven voor bepaalde wedstrijden
 • Afstemmen wedstrijden met coördinator juryledencommissie


Commissieleden

Joska Wingens
Lilian Visser

Feestcommissie 60-jarig bestaan


Doel

Organiseren van een feest voor alle leden in het kader van het 60-jarig bestaan van HGC.


Taken

 • Organiseren van een actieve feestmiddag voor alle leden
  Hierbij wordt gedacht aan een zeskampachtige activiteit afgesloten door een BBQ. Andere initiatieven mogen uiteraard ook
 • Organiseren van een feestavond voor het kader


Commissieleden

Gerda Richters
Annelieke van de Wetering
Nadine Visser
Joska Wingens
Judith van der Velden

Geef een antwoord