Wedstrijdselectie HGC


HGC heeft naast de recreatieve turngroepen ook 2 selectiegroepen en een voorselectiegroep. Deze groepen bestaan uit turnsters die geselecteerd zijn uit onze eigen recreantengroepen. De selectiegroepen zijn ingedeeld volgens de normen van de KNGU in verschillende divisies. Iedere divisie heeft een ander niveau met de daarbij behorende oefenstof. Deze verschillende divisies worden voor de onderbouw onderverdeeld in D of N niveaus en voor de bovenbouw in Divisie 3 of 4.

Met onze selectiegroepen wordt deelgenomen aan zowel regionale als landelijke wedstrijden. De onderbouw turnsters die in de D niveaus zitten en de bovenbouw turnsters in de 4e divisie zitten, zullen deelnemen aan regionale wedstrijden. De onderbouw turnsters in de N niveaus en de bovenbouw turnsters in de 3e divisie zullen deelnemen aan de nationale wedstrijden.

Plaatsing in een van de selectiegroepen moet niet alleen verdiend worden, maar ook worden waargemaakt. Het is dus niet zo dat een selectieplaats automatisch verzekerd blijft voor de navolgende jaren. Daarom worden onze selectie turnsters gedurende het jaar door zowel de trainer als de assistent-trainers beoordeeld of zij het gewenste niveau behalen. Daarbij is niet alleen het cognitieve en motorische aspect van belang, maar ook het sociale aspect vinden wij erg belangrijk. Respect staat bij ons hoog in het vaandel. We respecteren elkaar en gaan op een fatsoenlijke manier met elkaar om. Dit geldt zowel voor alle kinderen in de groepen als zeker ook voor ons als kader.

Haalt een selectie turnster niet (meer) het benodigde niveau, dan zal zij deze groep helaas moeten verlaten.

Zoals al gezegd word je in principe voor alle bovengenoemde groepen geselecteerd vanuit onze eigen recreanten groepen. Mocht je echter vanuit een andere turnvereniging willen komen en reeds enkele jaren turnervaring hebben in een van bovengenoemde divisies dan kun je altijd contact op nemen met de trainer; Rowdy Danen.