Informatie lidmaatschap


We vinden het heel fijn dat jullie interesse hebben in één van de activiteiten van HGC en willen jullie graag wat meer over onze vereniging vertellen. Op deze pagina stellen we ons voor en geven we de belangrijkste informatie over het lidmaatschap. Op onze website staat nog veel meer te lezen over HGC. Neem gerust de tijd om hier eens rond te kijken.


Waar plezier leidt tot prestatie
Onze slogan die we al jarenlang hanteren en die ons richting geeft in alles wat we doen binnen onze vereniging. Turnen is een breedtesport. Heel veel kinderen vinden het leuk om iets met turnen te gaan doen. Slechts enkelen daarvan zullen ooit de top bereiken.

De allerkleinsten beginnen met de kleutergym. Plezier staat voorop en spelenderwijs worden de basisbeginselen van het turnen bijgebracht.

Vanaf de leeftijd van 6 jaar begint het echte turnen in één van de recreantengroepen. De vier turnonderdelen sprong, vloer, brug en balk komen aan bod, gecombineerd met een groot aantal spelelementen. Kinderen die plezier hebben tijdens de lessen leren het snelst! Ieder krijgt in zijn eigen tempo de basistechnieken onder de knie.

Degenen met talent worden al vrij snel herkend door onze trainsters en over geplaatst naar één van de selectiegroepen. Daar begint het serieuze werk: volop trainen om de technieken voor de vier turnelementen uit te bouwen om uiteindelijk op wedstrijdniveau te kunnen opereren. Maar ook hier staat het plezier in de les en de lol met elkaar voorop.

Meer dan alleen turnen
Naast het turnen biedt HGC ook nog enkele andere soorten lessen aan.

Freerunning
Moet het nog actiever en hipper? Dan is Freerunning een mooi alternatief. Via allerlei gymnastische technieken worden obstakels overwonnen. Een intensieve les voor stoere jongens en meiden.

Dames- en herengym
Waar het ooit mee begonnen is jaren geleden. Een gymles voor onze ouderen. Lekker bewegen in een super gezellige sfeer.

En niet alleen turnen
Plezier staat voorop. Daarom doen we veel meer dan alleen maar turnen. Onze enthousiaste Jeugdcommissie organiseert gedurende het hele seizoen diverse activiteiten. Denk daarbij aan:

 • Recreantenkamp
 • Zwarte Pietengym
 • Carnaval Disco turnen
 • Flikflak-dag
 • Ouders/verzorgers les

Wanneer zijn de lessen?
Het turnseizoen loopt grotendeels gelijk aan het schooljaar.

Het nieuwe seizoen begint altijd in de week na de zomervakantie van de basisscholen.

Tijdens de reguliere schoolvakanties zijn er geen lessen.

Het seizoen eindigt over het algemeen een week voor de start van de nieuwe zomervakantie.

Exacte datums worden altijd vermeld op onze website.

Het lidmaatschap
Bij het aangaan van het lidmaatschap worden de benodigde gegevens van het nieuwe lid door de ledenadministratie verzameld en verwerkt in het elektronische ledenadministratiesysteem van de KNGU.

Het lidmaatschap wordt aangegaan tot minimaal de eerstvolgende reguliere incassodatum. Deze zijn op 1 september en op 1 januari.

Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd tot aan de eerstvolgende reguliere incassodatum.

Opzeggen van het lidmaatschap moet plaatsvinden voor een van beide incassodata. We hanteren géén opzegtermijn.

Wordt het lidmaatschap opgezegd gedurende het seizoen dan vindt er géén restitutie van contributie plaats over de lopende contributieperiode.


Contributie
Vanaf de ingangsdatum van het lidmaatschap is contributie verschuldigd. De hoogte hiervan is afhankelijk van de groep waarin het lid wordt geplaatst.
Start iemand gedurende het seizoen, dan is een deel van de contributie verschuldigd.

Eenmalig wordt € 10,- aan inschrijfkosten in rekening gebracht.

Contributie wordt geïnd middels automatische incasso. De reguliere incassodata zijn 1 september en 1 januari. Voor nieuwe leden worden extra incasso’s gedraaid op 1 november, 1 maart en 1 juni.

De contributie bestaat uit twee onderdelen:

 1. Groepsafhankelijke contributie van HGC
  De jaarbedragen hiervan staan vermeld op onze website.
 2. KNGU bondsbijdrage
  Deze wordt elk jaar door de KNGU opnieuw vastgesteld en staan ook op onze website vermeld.


Kosten voor activiteiten
Voor activiteiten georganiseerd door de JeCo wordt soms een bijdrage in de kosten gevraagd. Bij de aankondiging van de activiteit wordt dit duidelijk naar iedereen gecommuniceerd. Deze kosten zijn dan geen onderdeel van de contributie, maar worden apart geïnd.


Privacybeleid

In het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming verwijzen wij u graag naar ons privacybeleid. Deze omschrijft hoe wij als HGC omgaan met persoonsgegevens en portretrecht. Lees deze a.u.b. goed door, want door inschrijving gaat u tevens akkoord met ons privacybeleid.

Als je interesse hebt in een van onze lessen vraag dan 2 gratis proeflessen aan.  We wensen iedereen heel erg veel plezier toe bij onze vereniging.